Skip to content

Algemene voorwaarden / Waiver

Algemene Voorwaarden BJJ Kids Amsterdam/Movimentara

 •  1.1  Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Lessen bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. 
 • 1.2 Het is verplicht om blessures door te geven aan de leerkracht. Zonder deze kennis is de leerkracht niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden en ondersteunen.
 • 2  Het kan voorkomen dat een les onverhoopt niet doorgaat door wat voor reden dan ook. Mocht dit het geval zijn kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website/oudergroep als je zeker wilt zijn of een les doorgaat.
 • 3  BJJ Kids Amsterdam/Movimentara is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.
 • 4  BJJ Kids Amsterdam/Movimentara werkt momenteel met rittenkaarten, zoals ook vernoemd op de website. Aangeschafte rittenkaarten zijn geldig voor de periode van één seizoen – september tot juli.
 • 5  De klant is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en BJJ Kids Amsterdam/Movimentara biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
 • 6  BJJ Kids Amsterdam/Movimentara volgt de schoolvakanties, er zijn gedurende deze periodes dan ook geen lessen, of er is sprake van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn.
 • 7  Elk abonnement en rittenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • 9  BJJ Kids Amsterdam/Movimentara behoudt het recht om het lesrooster ten alle tijden, en op korte termijn, te wijzigen. De deelnemer accepteert dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie. BJJ Kids Amsterdam/Movimentara streeft ernaar om eventuele wijzigingen tijdig te communiceren.
 • 10  BJJ Kids Amsterdam/Movimentara biedt in geen geval enige restitutie van een reeds betaald bedrag (ook niet bij verhuizingen).
 • 11  Bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara worden regelmatig foto’s gemaakt, deze foto’s kunnen gebruikt worden voor social media of andere promotie doeleinden. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met het gebruik van deze foto’s.

Verklaring voor het afstand doen van aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico. 

Dit formulier is bedoeld voor gebruik van faciliteiten, de locatie en BJJ en Grappling instructie bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara. 

————————————————————————————————————————

Voor alle onderstaande onderwerpen verklaar en accepteer ik dat participeren aan Braziliaans jiu jitsu en Grappling training kan resulteren in ongelukken en verwondingen. 

 1. Ik vrijwaar hierbij alle betrokken personen zoals instructeurs, managers, eigenaren, verkopende partijen, eigenaren van de materialen, medecursisten en locatie (hierna genoemd als “ontheven personen”) van enige aansprakelijkheid, claims of eisen ten gevolge van oorzaken of gevolgen die ik kan hebben zoals verwondingen, invaliditeit, overlijden of schade als gevolg van mijn deelname aan vechtsport bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara, inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de nalatigheid van de “betrokken personen”.
 2. Ik begrijp en erken dat vechtsport activiteiten gevaren met zich meebrengen die zelfs niet door voorzichtigheid, deskundigheid en instructie volledig uitgesloten kunnen worden. Ik aanvaard zowel uitdrukkelijk als vrijwillig alle risico’s van persoonlijk letsel, veroorzaakt tijdens of na de deelname van vechtsport bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara, al dan niet veroorzaakt door de nalatigheid van de “ontheven personen” en ik ga er verder mee akkoord dat ik deze niet zal dagvaarden of een vordering zal aangaan tegen de “ontheven partijen” voor schade of andere verliezen als gevolg van mijn deelname aan vechtsport bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara. Ik zal tevens de “ontheven partijen” vrijwaren van alle claims, kosten, inclusief advocaatkosten, gemaakt in verband met een vordering ingesteld als gevolg van mijn deelname aan vechtsport bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara.
 3. Ik zal de gebruikte materialen op een redelijke en veilige manier gebruiken om zo geen gevaar op te leveren voor de levens van personen of goederen van enig individu.
 4. Ik heb bovenstaande gelezen en begrepen en erken dat dit hetzelfde is als een ontheffing van aansprakelijkheid en een ontheffing van mijn wettelijke rechten en ook de bevestiging van de aanname van alle risico’s die voortvloeien uit beoefening van vechtsport bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara.
 5. Ik verklaar verder dat de geldigheid van dit document voor aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico voor onbepaalde duur in volle kracht zullen blijven zolang als dat ik bezig ben met vechtsport bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara die op enigerlei verband houden met de “ontheven partijen”.
 6. Ik verklaar dat ik tenminste 18 jaar oud ben, of dat als ouder of voogd ik besluit af te zien van alle wettelijke rechten die toekomen aan mij of mijn minderjarige kind(eren) als gevolg van een letsel dat mijn kind(eren) kunnen leiden, tijdens de uitoefening van vechtsport bij BJJ Kids Amsterdam/Movimentara.